All About Life, ESSAYS and OPINIONS

Solusyon nga ba?

Hindi solusyon ng problema ang isa pang problem. Kung ang alak ang makakatulong para malusutan ang isang gusot, malamang bumili na ako ng isang truck na case para hindi ako maubusan sa dami ng problemang kinakaharap ko. At kung ang droga at sigarilyo ang s'yang lulutas sa mga sakit ng mundong hindi matakasan ng mga… Continue reading Solusyon nga ba?