Heart-felt Stories, SHORT STORIES

The Untold Tale of a Father

"Ang anak, kayang tiisin ang magulang, ngunit ang magulang ay hindi kailanman kayang tiisin ang kanyang anak."  Madalas ko itong marinig noon pa man. At sa pag-oobserba ko at tagal ko ng namamalagi sa mundong ito, napatunayan ko na totoo ito. At bilang isang patunay ay ibabahagi ko ang kwento na buhat sa aking malawak… Continue reading The Untold Tale of a Father