Karma - Dreams and Journey, SERIES

Ang Pagsisimula: Liwanag at Dilim

Isang iyak ang pumunit sa nakabibinging katahimikan na bumabalot sa lugar na iyon. Isang pagtangis ang pumailanlang na sadya namang kahabag-habag sa sinuman na nakaririnig. At sa pagitan ng mga paghikbi ay may pangalang nasasambit. "Karma, anak ko. Lumaban ka!" Lumukso ang aking dugo pagkarinig sa pangalan na iyon. "Karma." Nahihirapan man ay nagpumilit akong… Continue reading Ang Pagsisimula: Liwanag at Dilim

Heart-felt Stories, SHORT STORIES

The Untold Tale of a Father

"Ang anak, kayang tiisin ang magulang, ngunit ang magulang ay hindi kailanman kayang tiisin ang kanyang anak."  Madalas ko itong marinig noon pa man. At sa pag-oobserba ko at tagal ko ng namamalagi sa mundong ito, napatunayan ko na totoo ito. At bilang isang patunay ay ibabahagi ko ang kwento na buhat sa aking malawak… Continue reading The Untold Tale of a Father