Karma - Dreams and Journey, SERIES

Ang Pagsisimula: Liwanag at Dilim

Isang iyak ang pumunit sa nakabibinging katahimikan na bumabalot sa lugar na iyon. Isang pagtangis ang pumailanlang na sadya namang kahabag-habag sa sinuman na nakaririnig. At sa pagitan ng mga paghikbi ay may pangalang nasasambit. "Karma, anak ko. Lumaban ka!" Lumukso ang aking dugo pagkarinig sa pangalan na iyon. "Karma." Nahihirapan man ay nagpumilit akong… Continue reading Ang Pagsisimula: Liwanag at Dilim

SHORT STORIES, Something 'Bout Life

Isang Panaginip

Nagising si Lia sa nagwawalang alarm clock sa kanyang bedside table. Hindi pa lubusang mulat ang mata ay bumangon na sya. Isang magulong living room ang nakita nya paglabas ng kwarto. Parang dumaan ang bagyo na no. 3 ang signal. Kagabi pa nya nadatnan ang ganitong eksena. Marahil ay nagrambulan na naman ang kanyang mga… Continue reading Isang Panaginip