Mga Kwentong Online

Kwentong Online 2: Long Distance Relationship

*Minsan may bagay na pilit mong hinahanap sa iba, at nakakatuwa na sa kahahanap mo, mapupunta ka pa rin sa inayawan mo nung una.. Ngunit matatanggap mo pa ba ito kung nagkubli siya sa ibang katauhan para lang sa 'yo?* Philip Mishra went from being "single" to "in a relationship" Napukaw ang interes ni Shane… Continue reading Kwentong Online 2: Long Distance Relationship

Kaunting Kilig, SHORT STORIES

A Love Letter

"Minsan may mga bagay tayong nais sabihin ngunit hindi natin alam kung papaano ba natin ito sasabihin, o naaalangan tayo. Kaya naman may ilan na idinadaan na lang ito sa isang sulat. Ngunit papaano kung maging sa sulat ay na-aalangan ka?" Masama ang loob ko ng umagang iyon. Wala akong napapansin sa paligid at walang… Continue reading A Love Letter