Karma - Dreams and Journey, SERIES

Ang Pagsisimula: Liwanag at Dilim

Isang iyak ang pumunit sa nakabibinging katahimikan na bumabalot sa lugar na iyon. Isang pagtangis ang pumailanlang na sadya namang kahabag-habag sa sinuman na nakaririnig. At sa pagitan ng mga paghikbi ay may pangalang nasasambit. "Karma, anak ko. Lumaban ka!" Lumukso ang aking dugo pagkarinig sa pangalan na iyon. "Karma." Nahihirapan man ay nagpumilit akong… Continue reading Ang Pagsisimula: Liwanag at Dilim