Karma - Dreams and Journey, SERIES

Ang Paglalakbay: Mga Munting Pangarap (Unang Yugto)

Sa isang musmos na pag-iisip, ang pagmamahal ng pamilya ang pinakamahalaga. Ang pagkakaroon ng mga magulang na laging handang gumabay at ang pagmamahal na kanilang ibinibigay ay sapat na upang maging masaya ang isang musmos na naghahanap ng kalinga. ~*~*~ Isang bata na hawak sa magkabilang kamay ng kanyang tatay at nanay. Ito ang aking… Continue reading Ang Paglalakbay: Mga Munting Pangarap (Unang Yugto)

Karma - Dreams and Journey, SERIES

Ang Pagsisimula: Ako at ang Kahapon

“Sadya bang hindi pantay-pantay ang mga tao? Gaya ng ating mga daliri na hindi magkakapantay? Mayroong mga naka-aangat at may mga naaapi. Ngunit hindi ba maaaring maging pantay-pantay na lang ang lahat sa paningin ng tao? Dahil sa Panginoong Diyos naman ay pantay-pantay lamang tayo.” “’Di ba sabi mo sa akin mahal mo ako?” tiningnan… Continue reading Ang Pagsisimula: Ako at ang Kahapon

Karma - Dreams and Journey, SERIES

Ang Pagsisimula: Liwanag at Dilim

Isang iyak ang pumunit sa nakabibinging katahimikan na bumabalot sa lugar na iyon. Isang pagtangis ang pumailanlang na sadya namang kahabag-habag sa sinuman na nakaririnig. At sa pagitan ng mga paghikbi ay may pangalang nasasambit. "Karma, anak ko. Lumaban ka!" Lumukso ang aking dugo pagkarinig sa pangalan na iyon. "Karma." Nahihirapan man ay nagpumilit akong… Continue reading Ang Pagsisimula: Liwanag at Dilim