MHEY'S LIFE STORY, Mhey's Never Ending Quest, Uncategorized

Limang Tanong ng Pag ibig

Sino?
Sino ba s’ya sa buhay mo?
Bakit bigla na lang nag iba ang ikot ng mundo?
Ang dating tahimik at walang imik.
Ngayon ay unti unting naliligalig.

Ano?
Ano ba itong pinasok mo?
Ano ba itong dinala n’ya sa iyong mundo?
Ang dating walang sigla at buhay.
Ngayon ay unti unting nagkakakulay.

Kailan?
Kailan mo ito huling naramdaman?
Tila ang pag inog ng mundo ay sandaling nakalimutan.
Ang dating panahon na mabilis lumipas.
Ngayon ay tila tumitigil ang oras.

Saan?
Saan ba ang lugar mo sa kanya?
Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin makita.
Kung dati ikaw ay laging nangangarap
Ngayon ba ay patuloy ka pa rin na magpapanggap?

Bakit?
Bakit kailangan mong mangapa.
Bakit kailangan mong umasa sa wala?
Dati ka nang nasaktan at iniwan.
Bakit hahayaan mong maulit na naman?

Limang tanong.
Maraming sagot.
Walang linaw.
Malabo ang tugon.

Sino magsasabi na ako ay mali?
Ano ang patunay upang ito ay mapasubali?
Kailan bibigkasin ang tinig ng kasagutan?
Saan haharapin ang katotohanan?
Bakit hindi magawang harapin at patunayan?

Naghihintay lamang ako.
Umaasa.
Gaya ng dating nakagawian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s